Turnaus- sekä harjoitusleirimatkat

Turnaus- sekä harjoitusleirimatkat

1. Soveltamisala

Matkatoimisto Saarikoski Oy:n / SportsTravels Finlandin järjestämiin  turnaus-/harjoitusmatkoihin (jalkapallo, jääkiekko, pesäpallo, salibandy, muut yli 6 henkilön samoilla matkajärjestelyillä olevat urheilumatkat) sovelletaan näitä erityisehtoja ja valmismatkalakia.

2. Vastuu sopimuksen täyttymisestä

Matkanjärjestäjä vastaa järjestämiensä valmismatkojen sopimuksen mukaisuudesta ja matkustajille matkoista annettavista tiedoista valmismatkalain mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä, kuten valmismatkan välittäjän järjestämien liityntäkuljetusten toteutumisesta ja matkustajan pyynnöstä välitetyistä lisäpalveluista, kuten harjoitusotteluista kohteessa.

3. Matkatoimisto vastuu turnauksen järjestäjien palveluista

Matkatoimisto ei vastaa välittämistään turnausjärjestäjien järjestämistä palveluista, kuten otteluista, turnausjärjestäjän järjestämistä kuljetuksista, aterioista tai majoituksista.

4. Turnausohjelmat ja -aikataulut

Matkanjärjestäjä ei vastaa turnausten peruuntumisesta, ajankohdan- tai paikan muuttumisesta eikä turnausohjelmassa olevista mahdollisista virheistä, eikä niiden asiakkaille mahdollisesti aiheuttamista kuluista tai ansionmenetyksistä.

5. Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Ryhmää sitova sopimus syntyy, kun sen yhteyshenkilö tekee kirjallisen varauksen (myös sähköpostivaraus) tai hänen tilattuaan matkan saa matkastaan matkanjärjestäjän laatiman tilausvahvistuksen ja ryhmä maksaa varausmaksun ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti.
– Matkan varaamisen yhteydessä maksetaan (normaalisti 300-500 euroa per ryhmä kohteesta riippuen) varausmaksu ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti
– Loppuerä on suoritettava viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua.
– Mikäli matka varataan myöhemmin kuin 30 vrk ennen matkan alkua, maksetaan koko matkan hinta matkaa varattaessa. Puhelimitse varattaessa on maksu suoritettava pikamääräyksenä pankkiin.
Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa varaus.

6. Takaisinmaksut

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun palveluista, jotka hän on jättänyt käyttämättä.

7. Peruutusehdot

Ryhmällä on oikeus peruuttaa matka varausmaksun maksamisen jälkeen 58 vuorokautta ennen matkaa niillä kuluilla, jotka matkanjärjestäjälle on aiheutunut turnausmatkan tai harjoitusleirin järjestelyistä peruutushetkellä, Varausmaksua ei tällöin palauteta eikä sitä katsota osaksi peruutuskuluja. Alle 58 vuorokautta tehdystä koko ryhmän peruutuksesta matkanjärjestäjällä on oikeus periä 50% matkan kokonaishinnasta tai vähintään matkanjärjestäjälle aiheutuneet kustannukset lisättynä varausmaksulla. Ks. myös ryhmien peruutusehdot.

8. Matkanjärjestäjän muutosoikeudet

Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen siitä riippumattomista syistä ja vähäisen osanottajamäärän vuoksi muuttaa majoituspaikkaa, kulkuneuvoja, aikatauluja ja muita matkajärjestelyjä, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta.
Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle niin pian kuin mahdollista; ja muutoksista vähäisen osanottajamäärän vuoksi viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua.

9. Oikeus hinnan muutoksiin

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:
– ryhmän koko poikkeaa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta ryhmäkoosta
– matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset
– kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä
– SP:n tai valtioneuvoston päätöksestä johtuva valuuttakurssin muutos

Hinnanmuutoksia ei toteuteta matkan alkamispäivää edeltävien 20 päivän aikana poislukien ryhmän koosta aiheutuvat muutokset.
Jos matkan hintaa korotetaan enemmän kuin 10% saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta, on matkustajalla oikeus peruuttaa sopimus. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Tämä ei koske tapauksia, jossa ilmoitettu ryhmän koko pienenee hintamuutos johtuu siitä.

10. Virhe ja virheilmoitus

Matkanjärjestäjän virheenä ei pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy alle 5 vrk kestävällä matkalla enintään 6 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Ilma- tai merikuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta otetaan huomioon, mitä ilmakuljetussopimuslaissa, ilmakuljetuslaissa tai merilaissa on säädetty. Matkustaja ei voi vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Matkanjärjestäjän vastuu välillisistä ja ennalta arvaamattomista vahingoista on kuitenkin aina rajoitettu 841 €. Kirjalliset korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle viimeistään 1 kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

Tarjouksemme ja vahvistuksemme hinnat perustuvat niiden päiväyspäivänä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja hintatasoon. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot kohta 10). Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkan alkua voimassa ollutta valuuttakurssia. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Matkatoimisto Saarikoski Oy:n / SportsTravels Finland varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja ja muita sisältötietoja ennen sopimuksen päättämistä. Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai muissa julkaisuissa olevista mahdollisista painovirheistä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Matkatoimisto Saarikoski Oy
SportsTravels Finland

Saarelantie 2
62100 LAPUA
Puhelin +358 64 33 00 00
Sähköposti info@saarikoski.fi
Internet www.saarikoski.fi
Kuvi 3485/00 MjMv
Y-tunnus 1438687-2
.