Tietosuoja

Tietosuoja

Käyttäjäseuranta ja evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttökokemustasi parantaaksemme. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun täytät lomakkeen tai kirjaudut S-Club-sivuille. Sivustollamme on käytössä Google Analytics -käyttöstatiikkapalvelu. Evästeiden käytöstä voit lukea alla lisää.

Evästeiden hyväksyminen

Käyttämällä verkkosivustoamme (www.matka-saarikoski.fi) hyväksyt, että:

  • keräämme tietoa verkkosivuston käytöstä, esimerkiksi sivustomme vieraillut sivut, vierailumäärät
  • tallennamme selain- ja laitetyyppitiedot (tietokone, tabletti, muut mobiililaitteet), joita käytät sivuillamme vieraillessasi

Evästeitä voidaan käyttää myös käyttäjän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän mainonnan tuottamiseen muilla verkkosivuilla Internetissä.

Evästeiden käytön estäminen

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen asetuksia.  Selaimella on usein myös mahdollista siirtyä tilaan, jossa selain ilmoittaa tallennettavasta evästeestä tai tilaan, jossa evästeitä tai muita tietoja ei tallenneta.

Lisätiedot evästeistä Viestintäviraston sivuilla.

Tietosuojaoikeudet

Henkilötietolain (523/1999) mukaiset oikeutesi rekisteröitynä ovat:

Informointi tietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, siitä, mihin säännönmukaisesti luovutamme tietojasi, sekä tiedot sinun oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä.

Tarkastusoikeus

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasia saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriimme on talletettu tai, ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja.

Tiedonkorjausoikeus

Sinulla rekisteröitynä on oikeus saada haluamasi henkilötiedot korjattua rekisteriimme.

Kielto-oikeus

Sinulla rekisteröitynä on oikeus kieltää meitä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Otathan yhteyttä rekisterinpitäjään (Matkatoimisto Saarikoski Oy) halutessasi käyttää oikeuksia henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Matkatoimisto Saarikoski Oy
Saarelantie 2, 62100 Lapua
Kauppakatu 14 B 7, 33210 Tampere
Puh. 06 433 00 00
Email info@saarikoski.fi