Superviikonloppu Fuengirolassa

Superviikonloppu Fuengirolassa

Pesäpallomatka Fuengirolaan

2019
MATKA- ERITYIS- JA MAKSUEHDOT

1. SOVELTAMISALA

Matkatoimisto Saarikoski Oy:n/Saarikoski Travelsin järjestämiin pesäpallomatkoihin sovelletaan näitä erityisehtoja ja valmismatkalakia.

2. VASTUU SOPIMUKSEN TÄYTTYMISESTÄ

Matkanjärjestäjä vastaa järjestämiensä valmismatkojen sopimuksen mukaisuudesta ja matkustajille matkoista annettavista tiedoista valmismatkalain mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä tai asiakkaan itsensä varaamista lisäpalveluista.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA MAKSUEHDOT

Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan saa matkastaan matkanjärjestäjän vahvistuksen/laskun. Varausmaksu tulee suorittaa ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti.

  • Matkan varaamisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 150,00 euroa seitsemän (7) vuorokauden maksuajalla
  • Varausmaksu on sitova ja sitä ei palauteta asiakkaan peruuttaessa matkan maksun jälkeen
  • Loppuerä on suoritettava viimeistään 5.3.2019 mennessä erillisen laskun mukaisesti
  • Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, matkatoimistolla on oikeus peruuttaa varaus eikä varausmaksua tällöin palauteta

4. PERUUTUS JA PERUUTUSKULUT

Matkustaja voi peruuttaa matkan erityissyystä tai ilman erityistä syytä. Matkan varaamisen yhteydessä matkustajan tulee huomioida peruutustapauksissa seuraavat peruutuskulusäännöt.

Peruutuskulut määräytyvät peruutushetken mukaan. Peruutus tehdään toimistollemme sähköpostitse tai puhelimitse. Tällä erikoismatkalla ovat seuraavat peruutusehdot:

  • viimeistään 90 päivää ennen matkan alkua, varausmaksu 150,00 euroa toimii peruutuskuluna
  • 90-61 vuorokautta ennen matkan alkua, peruutuskulu on 50 % matkan kokonaishinnasta
  • 60 vuorokautta tai myöhemmin, peruutuskulu on 100 % matkan kokonaishinnasta

HUOM! Nimenmuutokset ovat mahdollisia kuluitta 30 vrk ennen lähtöä. Sen jälkeen 50 euroa per nimimuutos.

5. PERUUTUSTURVA

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista muun muassa peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Huolehdittehan, että matkavakuutuksessa on peruutusturva.

6. MATKANJÄRJESTÄJÄN MUUTOSOIKEUS

Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen siitä riippumattomista syistä ja vähäisen osanottajamäärän vuoksi muuttaa majoituspaikkaa, kulkuneuvoja, aikatauluja ja muita matkajärjestelyjä, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle niin pian kuin mahdollista. Muutoksista vähäisen osanottajamäärän vuoksi ilmoitetaan viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua.

7. OIKEUS HINNAN MUUTOKSIIN

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

  • matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset
  • kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä, tai
  • Suomen Pankin tai valtioneuvoston päätöksestä johtuva valuuttakurssin muutos.

Hinnanmuutoksia ei toteuteta matkan alkamispäivää edeltävien 60 päivän aikana.

Jos matkan hintaa korotetaan enemmän kuin 10 % saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta, on matkustajalla oikeus peruuttaa sopimus. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

8. MATKAN TOTEUTUMINEN

Matkan toteutuminen edellyttää minimissään 30 henkilön ryhmäkokoa. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 60 vuorokautta ennen matkan alkua.

9. VIRHE JA VIRHEILMOITUS

Matkanjärjestäjän virheenä ei pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy 5-8 vrk kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina.

Ilma- tai merikuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta otetaan huomioon, mitä ilmakuljetussopimuslaissa, ilmakuljetuslaissa tai merilaissa on säädetty. Matkustaja ei voi vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Matkanjärjestäjän vastuu välillisistä ja ennalta-arvaamattomista vahingoista on kuitenkin aina rajoitettu 350 euroon per matkustaja. Kirjalliset korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle viimeistään yhden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

Tarjouksemme ja vahvistuksemme hinnat perustuvat niiden päiväyspäivänä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja hintatasoon. Kaikki hinnat on esitetty verollisina.

Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai muissa julkaisuissa olevista mahdollisista painovirheistä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Matkatoimisto Saarikoski Oy / Saarikoski Travels
Saarelantie 2, 62100 LAPUA
Puhelin +358 64 33 00 00
Sähköposti info@saarikoski.fi
Internet www.saarikoski.fi
Kuvi 3485/00 MjMv, Y-tunnus 1438687-2

 

Voit ladata matka- ja maksuehdot PDF-tiedostona tästä.