Ryhmien erityisehdot

Ryhmien erityisehdot

Päivitämme tällä hetkellä näitä ryhmien erityisehtoja vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita yleisiä matkapakettiehtoja. Tarvittaessa otathan yhteyttä toimistoomme lisätietojen saamiseksi.

1. Soveltamisala

Näitä erityisehtoja sovelletaan, kun matkanjärjestäjä on Matkatoimisto Saarikoski Oy (jäljempänä MS Oy) tai kysymyksessä on ryhmälle sen erillisestä pyynnöstä tilaustyönä rakennettu ryhmämatka. Matkatoimisto Saarikoski Oy:n tilausryhmämatkaehdot:

2. Ryhmä

Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähintään 6 aikuista matkustajaa ja jotka lähtevät yhteisillä matkajärjestelyillä samalla matkalle.

3. Matkatarjous ja -vahvistus

Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan liittyvät palvelut. Pyydettäessä toimitamme matkan tilaajalle/matkanjohtajalle myös erillisen matkavahvistuksen tai matkaselosteen. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matka­ehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös mahdolliset hinnan muutokset, mikäli mm. ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi.

4. Laskutus

Jos laskutamme ryhmämatkan yhdellä laskulla tai maksuohjelman mukaan koskien koko ryhmää, emme peri erillistä laskutuslisää. Mikäli laskutamme osaa ryhmän jäsenistä tai jokaisen ryhmän jäsenen matkan erikseen erillisillä laskuilla, perimme laskutuslisää 6,80 €/lasku, kun lasku voidaan lähettää sähköisesti ja 9,80 €/ lasku, jos lasku lähetetään perinteisellä postilla. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta laskutuslisästä.

5. Matkapaketin hinta

Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka mainitaan matkapaketin hintaan sisältyvinä palveluina päiväykseltään viimeisimmässä matkatarjouksessa, -vahvistuksessa tai matkaselosteessa. Maakohtaiset ylimääräiset tie- tai turvallisuusverot tai lentoryhmissä lentokenttäverot eivät yleensä sisälly hintaan, jos sitä ei ole erikseen mainittu.

6. Arvonlisävero

Mikäli matka sisältää arvonlisäveroa, se sisältyy matkan hintaan ja peritään verohallituksen ohjeiden mukaan. Arvonlisäveron osuus on arvonlisäverovelvollisille yrityksille vähennyskelpoinen.

7. Nimilista

Ryhmän lopullinen osallistujalista huone- ja hyttijakoineen, lähtöpaikkoineen sekä erityistoivomuksineen tulee toimittaa matkatoimistoomme viimeistään 4 viikkoa ennen matkan alkua. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista matkatoimistolla on oikeus periä palveluhinnaston mukaiset kulut.

8. Matkaliput

Mahdolliset matkaliput ja voucherit kirjoitetaan ja toimitetaan tilaajalle normaalisti noin 7 päivää ennen lähtöpäivää ellei muuten ole sovittu.

9. Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaiset toimistokulut muutos- ja peruutustapauksissa ovat 34 €/hlö. Mahdolliset peruutuskulut eivät sisälly toimistokuluihin.

10. Peruutusehdot

Nimenmuutokset ja peruutukset yli 30 vrk:ta ennen matkaa:
Ryhmän voi kokonaisuudessaan peruuttaa kuluitta viimeistään 60 vuorokautta ennen matkan alkua, mikäli toimistolle ei ole aiheutunut matkaa koskevia kustannuksia, kuten esim. lentojen varausmaksuja. Yksittäisten matkustajien muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja. Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia. Peruutus ei ole kuluton, mikäli matkatoimisto on jo suorittanut matkaa koskevia sitä sitovia maksuja tai sillä on maksuvelvoite näistä, kuten hotellien ennakkomaksuja tai oopperalippuja, joiden maksuja eivät palvelutuottajat palauta tai jotka peritään peruutuksesta huolimatta.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin; matkapaketit, joiden hinta on alle 200 euroa per henkilö
(Lue myös kohta peruutukset alle kuukautta ennen matkaa):
– viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, jolloin toimistokuluina vähennetään risteilymatkoilla 17 €/henkilö ja muilla matkoilla 34 €/henkilö
– 28 – 14 vrk ennen matkan alkua, jolloin peritään 45 €/henkilö
– 13 vrk – 5 vrk ennen matkan alkua, jolloin matkanjärjestäjällä on oikeus periä 50% matkan hinnasta peruutuskuluina
– myöhemmin kuin 5 vrk:ta ennen matkan alkua, jolloin matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta peruutuskuluina

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin; matkapaketit, joiden hinta on yli 200 euroa per henkilö
(Lue myös kohta peruutukset alle kuukautta ennen matkaa):
– viimeistään 58 vrk ennen matkan alkua, jolloin toimistokuluina vähennetään 34 €/henkilö sekä min. toimistolle aiheutuneet kustannukset
– 58 – 29 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutusmaksuna veloitetaan 25% matkan hinnasta sekä min. toimistolle aiheutuneet kustannukset
– 29 – 15 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutusmaksuna veloitetaan 50% matkan hinnasta sekä min. toimistolle aiheutuneet kustannukset
– myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutusmaksuna veloitetaan koko matkan hinta

11. Peruutukset alle kuukausi (1) ennen matkaa

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3-kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, perimme korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksamistamme palveluista, joista yhtiöllämme ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). Käytännössä peruutusmaksu on usein koko matkan hinta. Tämän vuoksi kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva.

12. Lisäpalvelut ja takaisinmaksut

Matkustajan tulee suorittaa maksu mahdollisesti käyttämistään lisäpalveluista, jotka eivät sisälly matkan hintaan. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Matkustajalla ei ole myöskään oikeutta takaisinmaksuun, mikäli hän ei ilmesty lähtöpaikalle matkaohjelmassa ilmoitettuna aikana eikä ole peruuttanut matkaansa ennen lähtöä.

13. Hotellimajoitus

Yleensä huoneen luovutus tapahtuu kansainvälisten määräysten mukaisesti klo 12.00 mennessä, vaikka esim. paluumatkan lähtöaika olisi vasta illalla. Tietyissä tapauksissa huoneen luovutus voi olla myös aikaisemmin. Hotellihuoneen saa käyttöönsä yleensä iltapäivällä klo 15.00.

14. Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hintaan

Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttävää määrää matkustajia. Mikäli matkatarjouksen hinta on annettu tietyllä lähtijämäärällä ja matkan lopullinen lähtijämäärä on tarjouksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen.

15. Muutokset

Matkatoimisto Saarikoski ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja siksi kaikki aikataulut, hinnat, lähtöpäivät jne. ovat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

16. Matkavakuutus

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä. Mikäli kohdemaahan matkustaminen (mm. Venäjä) edellyttää matkustajavakuutusta, on matkustajan huolehdittava itse vakuutuksestaan.

17. Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustajat ovat itse vastuussa passin ja rokotusten hankkimisesta. Euroopassa Suomen kansalaiset tarvitsevat viisumin tiettyihin entisiin IVY-maihin suuntautuvilla matkoilla (esim. Venäjä). Suosittelemme myös polio- ja jäykkäkouristussuojan tarkistamista. Venäjälle matkustavan tulisi tarkistaa myös kurkkumätärokotuksen voimassaolo.

18. Valitukset

Mahdolliset matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle. Vahingon­korvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päät­tymisen jälkeen ja matkanjärjestäjällä on aikaa 2 kk käsitellä valitus.

Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen
Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liitty­västä vahingosta määräytyy siten, kuin kyseisestä kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, il­makuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleis­sopimuksessa.

Matkanjärjestäjä pidättää itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 169 €.

19. Erityisehdot ryhmämatkojen maksuehtoihin

Matkatoimisto Saarikoski Oy:n (MS Oy:n) tilausryhmäasiakkaalla, joksi katsotaan yhdistys, yritys tai muu vastaava yhtenäinen matkustajaryhmä, voi kerätä maksusuorituksia omalle tililleen ja suorittaa sen jälkeen yhteismaksun annetun maksuaikataulun mukaan. MS Oy:n oman tuotannon valmismatkaryhmien matkustajat MS Oy laskuttaa kuitenkin aina suoraan.

Mikäli ryhmä, joksi katsotaan yhdistys, yritys tai muu vastaava yhtenäinen matkustajaryhmä, on vastaanottanut matkustajiensa maksusuorituksia omalle tililleen eikä ole suorittanut maksuvelvoitteitaan annetun maksuaikataulun mukaisesti, on MS Oy:llä oikeus saada matkustajien osoitetiedot ja laskuttaa suoraan ryhmän matkustajia. Tässä tilanteessa MS Oy:n on ilmoitettava ennen laskutusta ryhmän vastuuhenkilölle kirjallisesti päivämäärä, minkä jälkeen laskutus suoritetaan suoraan ryhmän matkustajilta.

Jos ryhmä tai ryhmän vastuuhenkilö välittää MS Oy:n valmismatkatuotetta kolmannelle osapuolelle, on ryhmällä ja MS Oy:llä oltava aina kirjallinen myyntisopimus. Laskutuksen suorittaa tässäkin tapauksessa MS Oy.

MS Oy:llä on oikeus joko peruuttaa tai muuttaa tilausmatkan hintaa, mikäli mm. ryhmäkoko tai muut MS Oy:n kirjallisesti esitetyt ehdot eivät täyty. Tämän voi MS Oy tehdä myös myöhemmin kuin 21 vrk:ta ennen matkaa, jolloin MS Oy:n on tiedotettava asiakkailleen muutoksista viipymättä.

MS Oy ei vastaa välitysmyynnissä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista haitoista tai kuluista, mikäli MS Oy on tiedottanut matkatuotteesta välittäjää matkan aikana toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Matkatoimisto Saarikoski Oy:llä on oikeus tuotekohtaisiin erikoisehtoihin. Mikäli ne poikkeavat ylläolevista ehdoista, mainitaan poikkeamat tuotteen erillisesitteessä

Muilta osin noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkatoimisto Saarikoski Oy ellei toisin ilmoiteta.
.